Welkom bij de ChristenUnie Meppel

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie wil af van oplaten ballonnen

baloon-1566817dinsdag 15 november 2016 13:08 Ballonnen zorgen vaak voor een feestelijke stemming en plezier voor kinderen. K3 zingt er blijmoedig over: “10duizend luchtballonnen kleuren de hemel blauw, 10duizend luchtballonnen zijn op weg naar jou, 10duizend luchtballonnen kleuren de horizon”. lees verder
Labels

Waarom ChristenUnie cultuurnota steunt; werken met prestatieafspraken

cultuurnotadonderdag 03 november 2016 09:32 In een tijd waarin de gemeenten meer taken krijgen die zij met minder geld moeten uitvoeren, ligt het voor de hand dat ook organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen niet ontkomen aan bezuinigingen. lees verder
Labels

Dankzij ChristenUnie meer inspanningen voor duurzaam Meppel

urgendadonderdag 07 juli 2016 08:41 Meppel kent een tiental mooie Uitgangspunten om onze gemeente te verduurzamen. Die gaan over het omgaan met water, hoe we CO2-neutraal kunnen worden, zorgvuldig ruimtegebruik, duurzame werkgelegenheid en energie. Belangrijke doelstelling is om Meppel uiterlijk in 2040 energie- en CO2-neutraal te doen zijn. lees verder
Labels

ChristenUnie kritisch over Meppels portemonnee en duurzaamheid

world_in_god__s_hand_by_code_scythedonderdag 07 juli 2016 08:37 Leek het de afgelopen jaren wat de goede kant op te gaan met de portemonnee van Meppel, nu moeten we constateren dat de klad er toch weer wat in zit. Onze reservepositie is zwak, we hebben teveel schulden en te weinig reserves om risico’s op te vangen. lees verder
Labels

Fractie ChristenUnie brengt 'krant-halverwege' uit.

foto's van krant-halverwegedinsdag 21 juni 2016 11:51 We zijn nu halverwege de huidige raadsperiode. Dit was voor de fractie aanleiding een krant uit te brengen, om zich voor de Meppelers te verantwoorden over wat de ChristenUnie in de afgelopen tijd heeft gedaan. lees verder
Labels

Verslag ledenvergadering ChristenUnie Meppel bij Reestoord 28 april 2016

2549870-630x210donderdag 26 mei 2016 09:04 Op donderdag 28 april 2016 heeft de ChristenUnie Meppel een openbare ledenvergadering gehouden in Reestoord, een woonzorgcentrum van de zorgcombinatie De Stouwe Noorderboog. lees verder
Labels

Gert Jan Segers (ChristenUnie) op tournee in Drenthe

tjemaandag 23 mei 2016 11:21 Afgelopen vrijdag bracht de politiek leider van de ChristenUnie, Gert Jan Segers een bezoek aan de provincie Drenthe. Hij bezocht ondermeer zorgboerderij De Broeklander in Meppel en sprak uitvoerig met initiatiefnemers Aline Gortemaker en Peter van der Kooij. Zij ervaringen belemmeringen in de regelgeving, waardoor hun werk niet optimaal tot zijn recht komt. lees verder
Labels

"Wij knokken voor de participatiesamenleving"

www.christenunie.nl/congres