Weblog Fractie

Weblog Fractie

Iedereen een gezond, gelukkig en gezegend 2014

2014vrijdag 03 januari 2014 21:56 Dat was mijn wens voor diegene die mij volgt op Twitter. Maar die wens is natuurlijk veel breder gericht en daarom nu ook via de website en Facebook en iedereen die het verder onder ogen komt: een gezond, gelukkig en gezegend 2014. lees verder
Labels

Hoe gaat het met u? Over zorgen om kwetsbare burgers.

voedselbankwoensdag 18 december 2013 21:30 “Interessante kost voor onder de kerstboom”, zeg ik tegen de boekhandelaar, terwijl ik het lijvige boekwerk in ontvangst neem. De handelaar kijkt mij wat meewarig aan.”Je moet er van houden”, is zijn met afstand gepresenteerde reactie. Ja, je moet er inderdaad van houden: ‘De sociale staat van Nederland 2013’, de tweejaarlijkse thermometer die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in maatschappelijk Nederland steekt. Teneur: De stemming in het land: niet in de put, wel bezorgd. De crisis eist steeds meer zijn tol. lees verder
Labels

Het evangelie van de fiets

fietssnelwegdinsdag 12 november 2013 21:36 De afgelopen jaren heeft CU-kopman Gert Stam regelmatig aandacht gevraagd voor de plek van de fiets in het verkeersbeleid in Meppel. Fietspaden, -tunnels, en –bewegwijzering kwamen steeds terug in zijn betogen. Zo was er aandacht voor de fiets als belangrijke drager van het verkeersbeleid in de Structuurvisie en pleitte hij voor een veilige fietsverbinding met het scholencomplex in Ezinge. Ook wenste hij een opknapbeurt voor de fietsroutes in Oosterboer onder het motto: rapper op de trapper!
Bij de Begroting 2014 vroeg Stam aandacht voor een zogeheten fietssnelweg van Meppel naar Zwolle. Een fietssnelweg? Doet de CU aan luchtfietserij? Moeten we soms op de fiets “langs ’s heeren weegen” naar Zwolle? Waarom verkondigt de CU zo nadrukkelijk het “evangelie van de fiets” in Meppel? lees verder
Labels
Fractie

Minkukels

graaier23svrijdag 25 oktober 2013 23:39 In de politiek zitten allemaal minkukels, graaiers en zakkenvullers. Een beetje populist roept het en gelooft in zijn eigen stereotypen. Dat het overgrote deel van deze minkukels uit betrouwbare mensen bestaat, die bereid zijn midden in de politieke branding te staan, komt bij hen niet over. lees verder
Labels
Fractie

De ChristenUnie en een motie van wantrouwen

vrijdag 27 september 2013 21:44 Het debat over het peuterspeelzaalwerk was stevig. Een hele avond lang was dat het onderwerp van gesprek in de gemeenteraad en werd de wethouder stevig aan de tand gevoeld. Daar was ook wel aanleiding toe. In het voortraject was er al zoveel mis gegaan en was er zoveel onrust ontstaan bij ouders en peuterleidsters, dat een raadsdebat daarover noodzakelijk was. lees verder
Labels

Keuzes maken en begrepen worden

zondag 04 augustus 2013 21:28 Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik op vakantie in Frankrijk. Heerlijk genieten van de rust, de zon en m’n gezin. Allemaal zijn ze mee en ik geniet daar nog het meest van. Ik lees ook boeken. Opvallend is deze keer dat het in veel boeken gaat over de verhouding ouders en kinderen. Ouders maken keuzes. In de opvoeding, in strategische keuzes voor het gezin en in de dagelijkse keuzes. En kinderen vinden er iets van. lees verder
Labels

Divide et impera

woensdag 26 juni 2013 20:10 Zo'n 2000 jaar geleden was heel Gallie (zo heette Frankrijk toen) bezet door soldaten van de Romeinse Veldheer Julius Caesar. Heel Gallie? Nee, een klein dorp bleef dapper weerstand bieden aan de overheersers en maakte het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk… lees verder
Labels

Durf te kiezen: begroting voor 2013

woensdag 07 november 2012 21:34 Ik heb heel wat uren in Zwembad Hesselingen doorgebracht. Niet dat ik zo'n fervent zwemmer ben. Een aanzienlijk deel van de tijd heb ik doorgebracht met wachten. Wachten totdat een van mijn kinderen het zwemmen onder de knie zou krijgen. Bij de een ging het wat sneller dan bij de ander. Dat zag je wel op de kijkles. lees verder
Labels

Een toegankelijk hospice in Meppel

hospicezaterdag 29 september 2012 21:37 Zaterdag ben ik op de open dag wezen kijken van het hospice Eesinge. Ik was erg onder de indruk van het resultaat. In een voormalige boerderij is op een respectvolle manier ruimte gemaakt om 4 mensen te begeleiden bij het aanstaande sterven. Het is een prachtige locatie. De 4 kamers zijn allemaal aan dezelfde kant gelegen, waardoor er een prachtig uitzicht is op het Reestdal. lees verder
Labels

Is er toekomst voor christelijk Voortgezet Onderwijs in Meppel?

greijdanus-college-meppelzaterdag 29 september 2012 21:33 Voor de jaarwisseling heeft de raad gesproken over het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs. Dat is een visie over hoe het met de huisvesting van de scholen gesteld is en wat daarvoor de plannen zijn. Onze fractie wilde toen een aanvulling voor het voortgezet onderwijs. Dat is namelijk ook van belang, zeker vanwege bijvoorbeeld de huidige situatie van het Greijdanus. lees verder
Labels