Eddy Danes

 • De ChristenUnie is een partij waar niet het persoonlijke belang voorop staat, maar een partij die constructief wil zoeken naar oplossingen waarin alle partijen zich kunnen vinden. De ChristenUnie wil zich inzetten voor die mensen waar het allemaal niet vanzelfsprekend goed gaat. Mensen die door de omstandigheden geholpen moeten worden om een menswaardig bestaan te kunnen genieten. Hierbij denk ik aan de arme kant, mensen met een beperking, mensen die door omstandigheden werkloos zijn geworden of aan de drugs of in de prostitutie, vluchtelingen en asielzoekers, etc.

  De ChristenUnie wil er zorg voor dragen dat ieder individu een eerlijke behandeling krijgt.

  De ChristenUnie zet zich in voor goed onderwijs, waarbij er ook plaats is voor bijzonder onderwijs. Verscheidenheid is een rijk goed en het is goed dat onze kinderen onderwijs krijgen waarin zij de identiteit van de ouders kunnen herkennen. Alle mensen moeten elkaar met respect behandelen, maar we hoeven niet allemaal gelijk te zijn/worden.

  Op medisch gebied is de ChristenUnie een partij die ethische vragen blijft stellen! Niet alles wat kan moeten we willen. Het is goed om je af te vragen of de wereld geholpen is  met regelgeving waarvan duidelijk te maken is dat dat voor individuele omstandigheden het beste is. Denk hierbij aan vier ouderschap of aan de euthanasie wetgeving.

  De ChristenUnie is een partij die probeert te regeren naar Gods woord en zich daarmee ook conformeert aan de opdracht tot rentmeesterschap. Dit betekent dat de ChristenUnie zich inzet voor verduurzaming en voor een gezonder klimaat.

  Al met al ziet de ChristenUnie de mens als beheerders van de aarde, waarbij zij God boven alles plaatsen en de naaste willen zien en behandelen, zoals zijzelf gezien en behandeld willen worden