Fractie

 • Gert Stam

  Gemeenteraadslid, Fractievoorzitter

  Beleidsterreinen:
  Ruimtelijke ordening; duurzaamheid; economie; cultuur; jeugdzorg; Bleekerseiland.

 • Ina Booij-van Wijk

  Gemeenteraadslid

  Beleidsterreinen:
  Algemeen bestuur; financiën; openbare ruimte; wijk en dorpsgericht werken; WMO; participatie; sport/gezondheid; Noordpoort.

 • Rob Klok

  Duo raadslid

 • Jelly Koot

  Duo raadslid

 • Hennie Visscher

 • Geranne Tamminga-Dijk

  Steunfractielid

 • Henk Twerda

  Fractiesecretaris

  E-mailadres