Onze kandidaten

 • 1 - Gert Stam, lijsttrekker en raadslid

  De samenleving is sterker als we ons met elkaar verbinden. Bij de Christenunie kan ik die verbinding het beste vorm geven.

  Twitter
 • 2 - Ina Booij-van Wijk, raadslid

  Ik heb een passie om mij in te zetten voor Meppelers die niet mee kunnen komen. Bij de ChristenUnie zijn deze mensen in goede handen.

  Twitter
 • 3 - Jacobien Tamminga

  Een christelijk geluid in politiek Meppel vind ik belangrijk, evenals het omzien naar elkaar.
  Een samenleving waarin iedereen meetelt, dat is waar de Christenunie voor staat en waar ik mij graag voor wil inzetten.

 • 4 - Hennie Visscher, duo raadslid

 • 5 - Rein van der Kamp

  Samen met de ChristenUnie Meppel wil ik mij hard maken voor de jeugd in Meppel. Daarbij wil ik de kernwaarden die ik als christen meekrijg als leidraad gebruiken. Zelf ben ik ook actief met de jeugd van basketbalvereniging Red Giants en probeer de jeugd altijd duidelijk te maken dat ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

 • 6 - Jelly Koot

 • 7 - Geranne Tamminga-Dijk

  Ik voel me thuis bij de ChristenUnie in Meppel. Wat dat voor mij betekent?
  Dat ik woon in een stadje waar mensen oog hebben voor elkaar. Waar aandacht en meedenken hand in hand gaan. De zwaktste schouders niet de zwaarste lasten dragen. Een plek waar we vertrouwen uitspreken, en eerlijk zijn over wat we wel en niet kunnen. Een plek waar we ons vol inzetten voor de vragen van nu en morgen.

  Twitter
 • 8 - Jacob Burema, campagneleider

 • 9 - Harry Tempelman

  Ik voel me thuis bij de ChristenUnie omdat deze partij zich inzet voor de samenleving om die te dienen. Daarin de kiezers te vertegenwoordigen en politiek voeren vanuit christelijke principes en zich daar op laten aanspreken.

 • 10 - Henk Twerda, fractiesecretaris

  Ik ben lid van de ChristenUnie omdat ik zowel christelijke politiek als sociale politiek belangrijk vind. Ik stel mij kandidaat omdat ik mij wil inzetten voor een sociaal Meppel, waar wij naar elkaar omzien en ik dat vanuit een christelijke overtuiging wil doen. Dat kan het beste met een sterke ChristenUnie, die mooie plannen heeft voor Meppel.

 • 11 - Margreet Mossel

  Ik ben lid van de CU doordat ik het verschil wil maken ...Groen, duurzaam en sociaal vanuit christelijke waarden, ik zet mij graag in voor de ChristenUnie!

 • 12 - Spithoff, Dirk

  Klaas Vedder, Meppel
 • 13 - Allard Treep

  Geloofwaardige politiek met oog voor alle burgers van Meppel. Gaan voor een gezonde economie met oog voor duurzaamheid. Daarom stem ik ook nu weer op ChristenUnie!

 • 14 - Klaas Vedder

 • 15 - Henk Bergsma

  Ik voel mij thuis bij de ChristenUnie, omdat deze partij opkomt voor diegenen die dat zelf niet of moeilijk kunnen. Betrokkenheid bij en verbinding met de inwoners van onze stad, met oog voor duurzaamheid en milieu.

 • 16 - Klazien Bergsma

  Groen, duurzaam en sociaal vanuit christelijke waarden, ik zet mij graag in voor de ChristenUnie!

 • 17 - Johan Otten

  Ik zet mij in voor de ChristenUnie, omdat ik geloof dat de CU lokaal ook echt een verschil kan maken! Ik wil mij voor verbondenheid inzetten, voor samen doen, samen dragen, samen zorgen.

 • 18 - Bart Groeneveld

  Meppel is mijn en onze stad. Samen met de Christenunie heb ik passie voor de ontwikkeling van mensen in onze prettige leefomgeving.

 • 19 - Roel Meijer

  Kiezen voor de Christen-Unie betekent wat mij betreft: kiezen voor een inclusieve samenleving waarin voor ieder een veilige plek is.

 • 20 - Rinus Scholtes

  Mijn christelijke levensovertuiging bepaalt mijn politieke keuzes. Ik heb veel waardering voor onze afgevaardigden in Den Haag en ook in Meppel. Daarom stem ik in maart weer op de Christenunie.