Onze kandidaten

 • 1 - Gert Stam (51), wethouder

  De samenleving is sterker als we ons met elkaar verbinden. Bij de Christenunie kan ik die verbinding het beste vorm geven.

  Twitter
 • 2 - Ina Booij-van Wijk (57), raadslid

  Ik heb een passie om mij in te zetten voor Meppelers die niet mee kunnen komen. Bij de ChristenUnie zijn deze mensen in goede handen.

  Twitter
 • 4 - Allard Treep (41), medew. bedrijfsvoering missionorganisatie

  Ook als kleine partij heeft de ChristenUnie laten zien in Meppel relevant te zijn. Er wordt met weinig rumoer veel resultaat geboekt.

 • 5 - Hennie Visscher (60), verpleegkundige

  Samenleven=samen leven=zorgen voor elkaar, zowel natuur, energie en milieu als mens, maatschappij en economie. Daarom voor mij ChristenUnie.

 • 6 - Henk Twerda (45), medewerker sociale werkvoorziening, vrijwilliger Voedselbank

  Ieder mens heeft iets bij te dragen aan de samenleving, ongeacht wat je presteert. Iedereen hoort erbij, daarom vind ik een goed sociaal beleid belangrijk.

 • 7 - Bert Kunnen (67), raadslid

  Ik gun mijn (klein)kinderen een bewoonbare planeet. Bij de ChristenUnie kan ik globaal denken omzetten in concreet politiek handelen in Meppel.

  Twitter
 • 8 - Hanneke Schaab-Nobel (40), jurist

  Ik sta achter de combinatie van christelijke politiek met een sociaal hart. Dat vind ik bij de ChristenUnie.

 • 9 - Eddy Danes (58), docent

  Ik voel mij thuis bij de ChristenUnie omdat niet het persoonlijk belang hier voorop staat maar het belang van de samenleving

 • 10 - Pôpe van der Meulen (60), directeur adviesbureau, duoraadslid

  ChristenUnie? Omdat deze partij zich er terdege bewust is dat de gemeentekas gevuld wordt door de Meppelers zelf.

 • 11 - Jolanda Kuiper-in 't Veld (35), voorzitter wijkplatform Koedijkslanden-Berggierslanden

  De ChristenUnie heeft het omzien naar elkaar en verbinden van mensen als rode draad in haar handelen. Dat is ook mijn drijfveer in het leven. In de ontmoeting worden mensen zichtbaar en komen ze tot hun recht. Dat is toch prachtig?

 • 12 - Klaas Vedder (32), ondernemer binnenstad Meppel, voorzitter Meppeler Handelsvereniging.

  Voor mij is het belangrijk dat er een duidelijke christelijke identiteit in de Meppeler politiek aanwezig is. De ChristenUnie laat in woord en daad zien dat politiek zeker bedreven kan worden vanuit een christelijk oogpunt

  Klaas Vedder, Meppel
 • 13 - Dirk Spithoff (54), manager operations

  Ik vind het van belang dat er vanuit christelijke normen en waarden oog is voor de mensen in Meppel. Bij de ChristenUnie is dat in hele goeie handen.

  .

 • 14 - Jannie Bloemert-Kooiker (39), kerncoördinator gemeente, lid werkgroep Berggierslanden Duurzaam.

  De ChristenUnie is hoopvol over de duurzame toekomst van ons land. We kijken duurzaam naar de behoeftes die mensen op aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden, zonder dat mens, milieu en economie in gevaar komen.

 • 15 - Rein van der Kamp (38), bestuurslid basketballver. Red Giants

  De kracht van de samenleving spreekt mij erg aan, waarbij er niet uitgegaan wordt van regels en bureaucratie maar van mensen en mogelijkheden.

 • 16 - Wim van der Kamp (38), trainer basketballver. Red Giants

  Jezus is voor een mij hét voorbeeld als het gaat om het leveren van een bijdrage aan de manier waarop mensen samen leven.

 • 17 - Netty van Dijk-Westenbrink (68), gepensioneerd

  Dé plek waar een kind normen en waarden opdoet en basisvaardigheden krijgt is het gezin. Voor de Christenunie is daarom het gezin een belangrijke peiler voor een evenwichtige plek in de maatschappij.

 • 18 - Harry Tempelman (54), winkelmedewerker

  De Christenunie is voor mij dé partij met een christelijke identiteit in de Meppeler politiek, ook omdat zij zich daarop laat aanspreken.

 • 19 - Lenny de Wolf (67), gepensioneerd medisch analiste

  Ik stem ChristenUnie omdat ik hierin woord en praktijk herken dat het Bijbelse evangelie dienstbaar is aan de naaste.

 • 20 - Roel Meijer (53), predikant

  Hoop is een begrip dat gaat over de toekomst. Hoop door het besef dat je talenten hebt gekregen; hoop door toegang tot een vertrouwd netwerk, hoop door steun van een rechtvaardige overheid.

 • 21 - Rinus Scholtus (67), oud-wethouder ChristenUnie Meppel

  Mijn christelijke levensovertuiging bepaalt mijn politieke keuzes. Daarom stem ik 21 maart op de Christenunie.