Nieuws overzicht

Ook de fietser is “Waardevol” voor de ChristenUnie.

Gevaarlijke kruising Werkhorst-Reeststouwezondag 29 november 2020 13:56 Tijdens de Commissievergadering van juni jl. heeft het duo-raadslid Hennie Visscher namens de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de fietsverbinding Ezinge-Meppel-Zuid. De ChristenUnie had toen namelijk al grote bedenkingen bij de verkeersveiligheid van de fietsovergang bij de Reeststouwe en aansluitend de kruising Reeststouwe/Westerstouwe/Werkhorst. lees verder

Duurzame Fietsroute tijdens de Meppeler Klimaatweken.

zondag 29 november 2020 13:31 De fractie van de ChristenUnie nam op 28 juni 2018 het initiatief voor een jaarlijkse Klimaatdag in Meppel. Dit jaar voor het eerst werden in Meppel Klimaatweken georganiseerd in het kader Maak Meppel Duurzamer. Van 9 oktober tot 7 november waren er tal van activiteiten. In dat kader heeft de fractie van de ChristenUnie meegedaan aan de fietsroute Duurzaam Meppel. lees verder

Een toekomst voor de Watertoren

vrijdag 13 november 2020 16:54 In de raadsvergadering van 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad een notitie vastgesteld die kaders meegeeft aan het college van B&W bij de verkoop en de ontwikkeling van de Watertoren. lees verder

Israel Aktueel oktober

vrijdag 13 november 2020 16:44 In september hebben we het september nummer van Israel Aktueel opgenomen omdat daarin een publicatie was geplaatst van het bezoek van de Tweede Kamer fractie van de Christen Unie aan Israel. In het oktober nummer van dit blad is daar een vervolg op te vinden. lees verder

Bekijk alle nieuwsberichten