Welkom bij de ChristenUnie Meppel

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Uitnodiging: themabijeenkomst toerisme op 29 mei

toeristme meppelwoensdag 03 mei 2017 08:55 De uitnodiging (inclusief programma) voor de themabijeenkomst in het kader van toerisme (geïnitieerd door Annigje Udinga, VVD) op maandag 29 mei a.s. treft u in de bijlage en op iBabs. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal ‘hoe de toeristische mogelijkheden van Meppel vergroot kunnen worden’. lees verder
Labels

UITNODIGING PARTICPATIETRAJECT Denk en praat mee over de kwaliteit van uw stad!

meppel plaatwoensdag 03 mei 2017 08:33 Geachte heer/mevrouw,

De samenleving verandert in hoog tempo. Diverse ontwikkelingen geven de samenleving een ander aanzien. Digitalisering, sociale media en vergrijzing zijn slechts enkele belangrijke trends die zich voordoen. Dit alles heeft zijn weerslag op de leefbaarheid van Meppel. Voldoet de huidige infrastructuur nog voor inwoners en bezoekers om Meppel snel en effectief te bereiken? Is het huidige woonklimaat nog acceptabel voor de Meppelers en sluiten de wijken wel goed aan op de stad? lees verder
Labels

Meppel kan verder met ontwikkeling Noordpoort

Galgenkampsbrugwoensdag 03 mei 2017 07:55 Wie vanaf de Watertoren Meppel binnenrijdt komt door een gebied waar zowel mensen wonen als werken. Aan de Steenwijkerstraatweg ziet het er nog wel redelijk goed uit, maar daarachter ligt een terrein met veel leegstaande gebouwen. Er zijn daarom goede redenen om dit deel van Meppel te vernieuwen. lees verder
Labels

Bert Kunnen verkozen tot Politicus van het jaar 2016.

ID042314 - Copymaandag 30 januari 2017 20:23 De Meppeler Courant heeft ons raadslid Bert Kunnen verkozen tot politicus van het jaar 2016. Hij kreeg uit handen van burgemeester Richard Korteland een passend geschenk. Zie bijgaand artikel uit de Mepper Courant. lees verder
Labels

ChristenUnie wil vasthouden aan doelstelling 30 kilo restafval

afval-scheidenwoensdag 18 januari 2017 16:09 De ChristenUnie is als milieubewuste partij altijd voorstander geweest van afvalscheiding en het beperken van de hoeveelheid restafval. Daarom heeft de ChristenUnie de doelstelling van maximaal 30 kilo restafval in 2020 steeds gesteund. lees verder
Labels

Grote en kleine noden

missie-en-visiewoensdag 18 januari 2017 16:02 We zijn begonnen aan het jaar 2017. Er staat veel te gebeuren in 2017. Als college hebben we ingezet op het 'investeren in de bestaande stad'. Samen met anderen goed kijken op welke manier we Meppel mooier en beter kunnen maken. Daar is visie en ambitie voor nodig, maar ook een realistisch zicht op wat dat moet gaan kosten en wanneer we dat kunnen gaan uitvoeren. lees verder
Labels

ChristenUnie wil af van oplaten ballonnen

baloon-1566817dinsdag 15 november 2016 13:08 Ballonnen zorgen vaak voor een feestelijke stemming en plezier voor kinderen. K3 zingt er blijmoedig over: “10duizend luchtballonnen kleuren de hemel blauw, 10duizend luchtballonnen zijn op weg naar jou, 10duizend luchtballonnen kleuren de horizon”. lees verder
Labels

"Wij knokken voor de participatiesamenleving"

www.christenunie.nl/congres