Welkom bij de ChristenUnie Meppel

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Bert Kunnen verkozen tot Politicus van het jaar 2017.

ID042314 - Copymaandag 30 januari 2017 20:23 De Meppeler Courant heeft ons raadslid Bert Kunnen verkozen tot politicus van het jaar 2016. Hij kreeg uit handen van burgemeester Richard Korteland een passend geschenk. Zie bijgaand artikel uit de Mepper Courant. lees verder
Labels

ChristenUnie wil vasthouden aan doelstelling 30 kilo restafval

afval-scheidenwoensdag 18 januari 2017 16:09 De ChristenUnie is als milieubewuste partij altijd voorstander geweest van afvalscheiding en het beperken van de hoeveelheid restafval. Daarom heeft de ChristenUnie de doelstelling van maximaal 30 kilo restafval in 2020 steeds gesteund. lees verder
Labels

Grote en kleine noden

missie-en-visiewoensdag 18 januari 2017 16:02 We zijn begonnen aan het jaar 2017. Er staat veel te gebeuren in 2017. Als college hebben we ingezet op het 'investeren in de bestaande stad'. Samen met anderen goed kijken op welke manier we Meppel mooier en beter kunnen maken. Daar is visie en ambitie voor nodig, maar ook een realistisch zicht op wat dat moet gaan kosten en wanneer we dat kunnen gaan uitvoeren. lees verder
Labels

ChristenUnie wil af van oplaten ballonnen

baloon-1566817dinsdag 15 november 2016 13:08 Ballonnen zorgen vaak voor een feestelijke stemming en plezier voor kinderen. K3 zingt er blijmoedig over: “10duizend luchtballonnen kleuren de hemel blauw, 10duizend luchtballonnen zijn op weg naar jou, 10duizend luchtballonnen kleuren de horizon”. lees verder
Labels

Waarom ChristenUnie cultuurnota steunt; werken met prestatieafspraken

cultuurnotadonderdag 03 november 2016 09:32 In een tijd waarin de gemeenten meer taken krijgen die zij met minder geld moeten uitvoeren, ligt het voor de hand dat ook organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen niet ontkomen aan bezuinigingen. lees verder
Labels

Dankzij ChristenUnie meer inspanningen voor duurzaam Meppel

urgendadonderdag 07 juli 2016 08:41 Meppel kent een tiental mooie Uitgangspunten om onze gemeente te verduurzamen. Die gaan over het omgaan met water, hoe we CO2-neutraal kunnen worden, zorgvuldig ruimtegebruik, duurzame werkgelegenheid en energie. Belangrijke doelstelling is om Meppel uiterlijk in 2040 energie- en CO2-neutraal te doen zijn. lees verder
Labels

ChristenUnie kritisch over Meppels portemonnee en duurzaamheid

world_in_god__s_hand_by_code_scythedonderdag 07 juli 2016 08:37 Leek het de afgelopen jaren wat de goede kant op te gaan met de portemonnee van Meppel, nu moeten we constateren dat de klad er toch weer wat in zit. Onze reservepositie is zwak, we hebben teveel schulden en te weinig reserves om risico’s op te vangen. lees verder
Labels

"Wij knokken voor de participatiesamenleving"

www.christenunie.nl/congres