Welkom bij de ChristenUnie Meppel

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Het Vledder verdient beter - Door Bert Kunnen

zaterdag 07 oktober 2017 14:26 Meppelers zijn geen volk van klagers en zeurders. Althans, niet via de formele kanalen. Slechts zelden hebben wij een inspreker in de raadsvergadering en Meppelers bezoeken niet massaal de fractievergaderingen. Maar toch, als je goed luistert en observeert dan speelt er hier en daar onderhuids best wat aan problemen en weerstanden waar de politiek nog te weinig oog voor heeft. lees verder
Labels

Duurzame initiatieven ChristenUnie - Door Bert Kunnen

boszaterdag 07 oktober 2017 14:12 Ons verkiezingsprogramma heeft duurzaamheid als belangrijkste prioriteit. Ik denk dat ik de lezers van deze website het waarom van deze keuze niet hoef uit te leggen. ‘Denk globaal, doe lokaal’ is ons motto. Daar hebben we de afgelopen jaren blijk van gegeven en recent nog twee initiatieven hieraan toegevoegd: een pleidooi voor Groene Leges en verhoging van het Duurzaamheidsbudget. lees verder
Labels

ChristenUnie: doe iets aan onrust op het Vledder

zaterdag 07 oktober 2017 13:57 De onaantrekkelijke situatie op het Vledder is velen een doorn in het oog. Niet in de laatste plaats bij de bewoners en omwonenden van het gebied. Zij kijken al jarenlang tegen een lelijke bouwput aan en ervaren onveiligheid, overlast en onzekerheid. lees verder
Labels

ChristenUnie bezorgd over Japanse Duizendknoop

jpdpzondag 01 oktober 2017 08:30 De Japanse Duizendknoop is een plant die zorgt voor veel overlast en schade. Hij woekert steeds verder voort, overwoekert andere beplanting en levert schade aan gebouwen en dijken op. Dat is de reden dat Ina Booij (ChristenUnie) op korte termijn maatregelen van de gemeente wenst. lees verder
Labels

ChristenUnie komt op voor fietsers, zebrapaden en Rogat bij GVVP

zpzaterdag 15 juli 2017 11:37 Zebrapaden. De ChristenUnie heeft in de vorige raadsperiode regelmatig gepleit voor het terugbrengen van de zebrapaden op de centrumring Uit verschillende informatiebijeenkomsten, waaronder een gezamenlijke bijeenkomst van SP en ChristenUnie, is duidelijk gebleken dat veel burgers (waaronder veel ouderen) zich niet veilig voelden bij het oversteken zonder zebrapad. lees verder
Labels

Ina Booij nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie in Meppel

foto ina en bertzaterdag 15 juli 2017 11:34 Raadslid Ina Booij heeft Bert Kunnen opgevolgd als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Meppeler gemeenteraad. Kunnen doet hiermee een stap terug en zal het raadswerk meer in de luwte gaan invullen. Booij (57) was al geruime tijd duo-raadslid en werd in 2014 verkozen als raadslid voor haar partij. lees verder
Labels

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2018-2021

CU logo onder elkaarzaterdag 15 juli 2017 10:57 Vanavond houden wij onze laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode. Voor mij persoonlijk zijn dit ook de laatste die ik namens de ChristenUnie uitspreek. Mevrouw Booij zal mij na de behandeling van de Perspectiefnota opvolgen als fractievoorzitter. Ik zal proberen mijn raadslidmaatschap meer in de luwte van de Meppeler politiek inhoud te geven. lees verder
Labels

"Wij knokken voor de participatiesamenleving"

www.christenunie.nl/congres