Denktank

Denktank

Denktank ChristenUnie Meppel
Sinds ongeveer 2 1/2 jaar maakt onze fractie gebruik van een zgn. denktank. De denktank bestaat uit een groep mensen uit de achterban van de ChristenUnie Meppel. De denktank bespreekt per bijeenkomst één of enkele onderwerpen. Meestal zijn het onderwerpen die binnenkort in de gemeenteraad worden behandeld of die van belang zijn voor de ontwikkeling van Meppel.
Dit doen we door te brainstormen, door (nieuwe) ideeën te bedenken of zaken in te brengen om ons voor (mogelijke) valkuilen te behoeden.

Denktank avond
Vanuit de fractie wordt ter voorbereiding informatie rondgestuurd en een bespreking wordt meestal ingeleid met een korte presentatie. De rest van zo'n avond dan gevuld met het uitwisselen en bespreken van ideeën

Zo zijn b.v. de volgende onderwerpen in de denktank aan de orde geweest:

  • wel of geen (nieuwe) evenementenhal op het Vledder als opvolger van de (verouderde) Markthallen
  • waar moet de nieuwe sporthal komen als vervanging van de verouderde sporthal het Vledder
  • op welke locatie(s) moet gebouwd gaan worden om de grootste school van Meppel (Stad en Esch) blijvend van goede gebouwen te voorzien.
  • gaan we weer enkele grachten (bijv. Prinsengracht tot aan de Groenmarkt) opengraven of niet
  • hoe wordt het nieuwe Vledder ingericht
  • in welk gedeelte van de Nieuwveense Landen (of "de Nijeveense polder") worden de eerste huizen gebouwd
  • hoe gaan we het verkeer in Meppel regelen
  • bereikbaarheid van de nieuwe wijk Nieuwveense Landen en het risico op dichtslibben van de kruizing bij de Watertoren
  • andere knelpunten (bijv. Emmabrug/Knoppersbrug, Hoogeveenseweg en Blankenstein)

Interesse?
Als uw interesse is gewekt door dit artikel en als u denkt een bepaald kennisgebied te kunnen inbrengen dan kunt u gerust contact opnemen met het fractiesecretariaat: klik hier! Zie voor verdere mogelijkheden voor contact: Service/contact

Alvast hartelijk bedankt voor enkele ogenblikken van uw tijd en voor uw reactie. We hopen hierdoor het christelijk geluid in de Meppeler politiek versterkt te kunnen laten klinken.