Fractie

 • Ina Booij-van Wijk

  Fractievoorzitter

  Beleidstereinen:
  Sociale zekerheid en werkgelegenheid, Participatie, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en onderwijs, Beheer openbare ruimte, Sport en bewegen, Maatschappelijk vastgoed, Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme, Duurzaamheid.

 • Bert Kunnen

  Raadslid

  Beleidstereinen:
  Bestuur AWBZ, Openbare orde en veiligheid, Ontwikkeling Openbare ruimte, Binnenstadsbeleid, Verkeer en vervoer, Economische zaken en grondzaken, Burgerzaken, Financien, Rekenkamer en Sociaal Domein.

 • Joyce van Bruggen

  Duoraadslid
  Lid raadscommissies Algemeen en Sociaal Domein

  Beleidstereinen:
  Diversen.

 • Pôpe van der Meulen

  Duoraadslid

  Beleidstereinen:
  Financien en lid Auditcommissie.

 • Henk Twerda

  Fractiesecretaris

  E-mailadres

 • Eddy Danus

  Schaduwfractie

 • Hennie Visscher

  Schaduwfractie