Verkiezingsprogramma voor de gemeente Meppel 2022-2026

Beste Meppeler,

De verkiezingen komen eraan. En u heeft veel te kiezen. Want, wat vindt u als inwoner van de gemeente Meppel belangrijk? Een snelle energietransitie? Goede zorg? Sportvoorzieningen? Een florerende binnenstad? Als ChristenUnie Meppel zetten we zorg voor medemens en schepping voorop. En hoe dat uitwerking krijgt, daarover gaan we graag het gesprek met u aan.

Maar we hebben er zelf ook goed over nagedacht. Dat kunt u hieronder lezen.

Als ChristenUnie Meppel zien we een Meppel voor ons waar de zorg voor de schepping en de zorg voor de medemens een centrale plaats krijgt. We baseren dat op de Bijbel, waarin staat dat we eerlijk, rechtvaardig en trouw moeten zijn (Micha 6:8). Dat werken we in dit programma uit.

En dat hopen we dan ook van harte in het gemeentebestuur van de komende vier jaar terug te zien. Wat we daarbij extra belangrijk vinden is dat het contact tussen gemeente en inwoners centraal staat. Want daarin is in de afgelopen jaren best veel fout gegaan. Ons verkiezingsprogramma geeft aan welke kant het met Meppel opgaat de komende jaren, Denkt u met ons mee hoe we als Meppeler samenleving samen kunnen bouwen aan een mooie gemeente?

Als u voor de ChristenUnie kiest, dan kiest u niet alleen voor een goede zorg voor de schepping en de medemens, maar dan willen we u ook de hand reiken om daar de komende periode met ons partner in te zijn. Want de verkiezingen gaan over u!

Hiernaast is een button geplaatst waar u het verkiezingsprogramma kunt downloaden en inzien.

Gert Stam
Lijsttrekker ChristenUnie Meppel