Jongeren

Jongeren

PerspectieF is de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie. We baseren onze politieke overtuigingen op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. We geloven dat overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat wij als jonge christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving.

In Meppel bestaat er geen afdeling van perspectief.  

Voor meer informatie over perspectief landelijk: http://www.perspectief.nu/