Uw Stem

Als ChristenUnie geloven we in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en het zorgvuldig omgaan met Gods Schepping.

De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers, binnen gezinnen, verenigingen en gemeenschappen en door maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen we in Meppel verantwoordelijkheid, gaan we verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar.

Hiervoor hebben we ons de afgelopen jaren ingezet in Meppel. De ChristenUnie heeft al geruime tijd vertegenwoordigers in onze gemeenteraad. In 2014 trad er, voor de tweede keer, een wethouder van onze partij toe tot het college van burgemeester en wethouders. Zowel in de raad als in het college hebben we de afgelopen jaren laten zien waar we voor staan en waar we voor gaan. Deze verantwoordelijkheid gaan we ook in de komende periode niet uit de weg.

We hebben goede ideeën over hoe we bij willen dragen aan

  • een betrouwbare overheid,
  • een gezonde samenleving en
  • een duurzaam Meppel.

Hier liggen ook in de komende jaren onze accenten; we geven met dit programma inhoud aan het besturen van Meppel.

Elk mens is voor ons waardevol, of je je nu breed inzet voor de samenleving of dat je bijdrage door beperkingen anders is. Vanuit deze duiding van het begrip ‘waardevol’ hebben we een politiek programma geschreven. Wij zien onze voorstellen en acties als een waardevolle bijdrage aan de Meppeler samenleving. Als u dat ook zo ziet, dan is uw stem op 21 maart 2018 op de ChristenUnie voor ons erg waardevol!