Het einde van de Groene Gracht....

Groene gracht.jpgzaterdag 27 maart 2021 19:24

Met de recente besluitvorming in de gemeenteraad lijkt de door de ChristenUnie zo gewenste Groene Gracht er niet te komen.

In 2007 was de ChristenUnie de enige fractie die destijds tegen het opengraven van de Gasgracht stemde. Voor de fracties van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en natuurlijk Sterk Meppel was het toen geen enkel probleem om een kleine 3 miljoen gemeenschapsgeld te steken in 85 meter gracht. Zoals het er nu 14 jaar later bij ligt, beschouwt de ChristenUnie het als het grootste gelijk van onze beslissing in 2007. 

We waren niet tegen cultuurhistorie; integendeel. Heel Meppel weet inmiddels wel beter! Meppel heeft zijn bloei te danken aan de strategische ligging aan het water. De turf werd verhandeld via Meppel. Grachten hadden een belangrijke functie. Helaas zijn in de vorige eeuw een aantal grachten gedempt. Dat was in een tijd dat economische vooruitgang belangrijker werd gevonden dan het in stand houden van de historie. Dat is overigens nog steeds een gevecht!

De ChristenUnie vindt het goed dat de historie van Meppel tastbaar blijft. In de eerste instantie door zuinig te zijn op wat we nog hebben. Zo heeft de ChristenUnie "gevochten" voor het behoud van de Zuiderschool. Maar het tastbaar maken van de historie kan ook zonder dat je alles voor exorbitante kosten in oude staat wilt herstellen. 

Om die reden waren we ook tegen een onderzoek voor het opengraven van de Prinsengracht. Zoals we in 2007 bezig geweest zijn met een alternatief om het tracé van de gracht wel zichtbaar te maken, maar het niet open te graven, zo waren wij verrast over een inspraakreactie om de gracht niet uit te graven, maar om er een ´Groene Gracht´ van te maken. Op het tracé van de gracht zou dan een groene invulling komen. Zeker in deze tijd waarin klimaat en duurzaamheid een belangrijke rol spelen, vinden we dat een goed idee! Dat is dus beter voor de gemeentelijke portemonnee en beter voor het milieu. Dat voorstel hebben we al een aantal keren naar voren gebracht. De derde en laatste keer was in de raadsvergadering van 25 maart jl.

Helaas werd ons voorstel met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen afgewezen door de gemeenteraad! CDA en VVD konden hun weerzin tegen het plan dat ze Sterk Meppel in de coalitieonderhandelingen gegund hadden nauwelijks verhullen. De VVD sprak met zoveel woorden uit dat nieuwe plannen voor het zichtbaar maken van grachten bij hen niet op steun kan rekenen. Maar ook D66 en PvdA stemden tegen het voorstel. Nu gaat het college een voorstel doen voor de inrichting van dat gebied. Met CDA en VVD in het college hebben we weinig hoop dat het echt een klimaatrobuust voorstel wordt en dat er rekening wordt gehouden met de historie. Maar we moeten afwachten. In ieder geval heeft de gemeenteraad de kans niet aangegrepen om het college daar bij voorbaat een signaal voor af te geven. En dat is jammer. 

« Terug

Reacties op 'Het einde van de Groene Gracht....'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.