« Terug

ChristenUnie krijgt steun voor monumentenstatus Zuiderschool

zuiderschool 1b

De provinciale deskundige op het gebied van cultuurhistorie heeft recent geadviseerd om de omstreden Zuiderschool de status te geven van gemeentelijk monument. Het pand heeft een hoge cultuurhistorische en herinneringswaarde en is een gerechtvaardigde kandidaat voor de gemeentelijke monumentenstatus, aldus de adviseur.

Bert Kunnen, raadslid van de ChristenUnie, die eerder streed tegen de sloop van het pand, ziet in dat standpunt een bevestiging van de bijzondere lokale waarde van de Zuiderschool voor Meppel.
De discussie over het voortbestaan van het pand ontstond toen projectontwikkelaar Schavast een plan indiende, waarbij de oude RijksHBS aan het Zuideinde appartementen zou gaan herbergen. De Zuiderschool aan de Prinses Marijkestraat zou plaats moeten maken voor eengezinswoningen. De Christenunie was van mening dat er bij de beoordeling van de plannen onvoldoende recht werd gedaan aan de cultuurhistorische waarden van de school en probeerde de sloop te voorkomen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde echter de voornemens om te gaan slopen.

Kunnen is blij met het provinciale advies van de deskundige. ‘Het bijzondere in het advies is dat er nog eens wordt gewezen op het grote lokale belang van de toenmalige gemeentearchitect D. Monsma. Zijn werk wordt aangemerkt als van grote betekenis voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Meppel. Het ontwerp van de Zuiderschool wordt gezien als één van de meest gave Amsterdamse School-ontwerpen van deze architect’.

Al in een eerder stadium had het Cuypersgenootschap een verzoek ingediend om de beide panden op de provinciale monumentenlijst te krijgen. Toen sloop van de Zuiderschool dreigde, diende het genootschap bij de gemeente een verzoek in om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. ‘Nu wordt geadviseerd het gebouw de gemeentelijke monumentenstatus te geven en de provincie neemt dit advies over, dan zal dit door de gemeente moeten worden opgepakt. Ik hoop dat het advies de doorslag zal geven om van sloop af te zien. We moeten in Meppel zuiniger zijn op waardevolle en beeldbepalende gebouwen’, meent Kunnen. ’Er is al veel te veel tegen de vlakte gegaan”.
De fractie zette haar standpunt kracht bij door met haar campagneteam een beschermende menselijke ketting rond de ingang van de school te formeren.

« Terug