« Terug

Coalitie en oppositie in Meppel

gebiedsontwikkeling.jpg

We zijn bijna op de helft van de raadsperiode. Er zijn alweer bijna twee jaar verstreken na de verkiezingen en na het vormen van de coalitie. De verkiezingsuitslag leek aanleiding te geven om de drie grote partijen in de raad, Sterk Meppel, VVD en CDA, een coalitie te laten vormen.

Wat onze opvatting was over de manier waarop dat is gegaan, hebben we al eerder verwoord. Feit is dat deze coalitie er kwam en dat de ChristenUnie (weer) in de oppositie kwam. De lijsttrekker van de grootste partij, mevrouw Bakkenes, had goede voornemens. "Deze keer gaat het anders", zei ze. Bij de coalitievorming zou al ruimte zijn om ook de oppositie te betrekken bij de plannen voor de komende vier jaren. Het liep anders. In het coalitieakkoord werd bepaald welke onderwerpen als raadsbreed werden bestempeld. De oppositiepartijen hadden er geen inbreng in. Het werd een zorgvuldig uitgebalanceerd akkoord waar alle drie de partijen zich voldoende in konden herkennen.

Een van de voorbeelden is het doortrekken van de Prinsengracht. Een diepe wens van Sterk Meppel. VVD en CDA laten onomwonden weten dat ze daar niet voor voelen. Het onderwerp zelf, het opstellen van een maatschappelijke businesscase voor het opengraven van de gracht, was een van de zgn. raadsbrede onderwerpen. Helaas kwam ook daar weinig van terecht. In de raadscommissie kwam een voorstel om voor € 40.000 het onderzoek uit te laten voeren. Onze fractie zag een goed idee vanuit de samenleving, dat tijdens de inspraakronde naar voren was gekomen. Niet een echte (‘natte”) gracht, maar een zgn. groene gracht.

Op de plaats van het tracé een groene oase in de stad. Goed voor het klimaat van Meppel en voor de portemonnee van Meppel. Ons voorstel was om dat onderzoek ook mee te nemen in de maatschappelijke businesscase. Maar de drie coalitiepartijen zagen ieder voor zich hun plan in duigen vallen. Sterk Meppel vreesde dat dit nog wel eens beter zou kunnen zijn dan de “natte” gracht en wilde niet meegaan in het amendement. VVD en CDA - toch al geen voorstanders van robuuste klimaatmaatregelen - vreesden ook dat dit plan slechter was weg te stemmen dan de “natte” gracht en ook zij stemden tegen. Tot zover het raadsbrede onderwerp…

Een ander onderwerp is het veranderend samenspel. Dat is een veranderende werkwijze om de samenleving beter te betrekken bij de besluitvorming. Bekend is dat de VVD daar geen warm voorstander van is. Na ruim anderhalf jaar kwam er uit een werkgroep een prima, maar weinig revolutionair voorstel in de commissie. Onze fractie sprak uit dat het wel wat ambitieuzer mocht. Daarna CDA en Sterk Meppel eveneens. Toen de VVD het machtswoord sprak, bleef er van de ambitie van CDA en Sterk Meppel weinig meer over. Sterker nog, het CDA nam ons kwalijk dat wij in ferme bewoordingen de VVD er op aanspraken in de raad. Wij hebben ter wille van de inhoud onze toon nog iets gematigd. Maar toen bleek dat het eigenlijk niet uitmaakte. De coalitie sloot de rijen weer en CDA en Sterk Meppel schaarden zich weer achter de VVD.

Een derde voorbeeld: de evaluatie van de stadsbus. Het college deed een voorstel om de stadsbus te vervangen door een goedkoper alternatief, omdat de WMO kosten hiervoor te hoog bleken te zijn. Als constructieve partij willen we daar graag over meedenken. Ook Sterk Meppel maakte zich nog hard voor een voorziening voor de mensen die dat nodig hebben en die goedkoper is dan de individuele voorzieningen. De evaluatie, die kwam - vlak voor dat we er over moesten beslissen - gaf niet voldoende duidelijkheid om tot een goede beslissing te kunnen komen. Wij wilden dus graag een nieuwe evaluatie waar de raad tot twee keer toe met ruime meerderheid om had gevraagd. U raadt het al. Ook hier telde het coalitiebelang zwaarder dan die van een serieus alternatief.

Als oppositiepartij vraag je je onderhand af of het nog wel zin heeft om mee te doen. Maar we blijven doorgaan, we laten onze kiezers en onze inwoners niet in steek. Daar zijn we voor gekozen. 

Monumentenbeleid en Zuiderschool

Dit onderwerp heeft al vele jaren de aandacht van de ChristenUnie. Recentelijk hebben we met onze partij een mooi succes behaald (citaat uit de Meppeler Courant):

Als je kijkt naar de monumentale waarde moest het wel een monument worden.” Gert Stam, raadslid voor de ChristenUnie, is blij dat de gemeente de voormalige Zuiderschool als monument aanwijst. „Het kon haast niet anders.”

De ChristenUnie pleit al lang voor deze beslissing. Sinds de verkoop van het gebouw maakt de partij zich hard voor het behoud van het gebouw, dat in 1929 voor het eerst in gebruik werd genomen. Eind 2017 diende het al een voorstel in om het pand van de sloop te redden. Het kreeg geen meerderheid, destijds steunden alleen Sterk Meppel en GroenLinks het plan. Andere partijen vreesden vertraging van de plannen, verloedering van het gebouw en een financiële strop.

„We zijn er nooit op uit geweest om het traject te traineren, mocht iemand dat denken”, reageert Stam nu. „We vinden dat als iets een bepaalde waarde heeft, je daaraan moet vasthouden.” 

De partij liet vorig jaar onderzoek doen naar de gang van zaken rondom de Zuiderschool. Daaruit werd geconcludeerd dat de gemeente niet had hoeven wachten op uitslag van de provincie om er wel of geen provinciaal monument van te maken.

Monumentenbeleid

Meerdere malen liet de partij zich al kritisch uit over de monumentenaanvraag. Maar nu de beslissing is gevallen, bekijkt Gert Stam het positief en wil hij niet te veel meer achterom kijken.

„In het begin leek het gemeentebestuur niet echt van plan te zijn om de monumentale waarde van panden in het stad te zien en de status te geven. Met deze stap lijkt het op weg te zijn naar een beter monumentenbeleid. Daar hopen we in ieder geval op.”

Toch vindt Stam nog wel dat het te lang heeft geduurd. In 2017 kreeg de gemeente de aanvraag al binnen. „Het kan natuurlijk geen twee jaar duren. Gelukkig is het nu eindelijk zover.”

« Terug