Grootte groenstrook oude ziekenhuisterrein

Duurzaam en groen.jpgdinsdag 31 januari 2023 18:54

CU-politicus Gert Stam stuurt in Meppel aan op principiële kwestie, maar haalt bakzeil.

De discussie in de gemeenteraad van gisteravond (26 januari 2023) ging over de grootte van groenstroken (‘groene wiggen’) in het bestemmingsplan van het te ontwikkelen ziekenhuisterrein, maar onderhuids leek het uit te draaien op een potje armpje drukken tussen raad en college. Zo ver kwam het niet, tot grote spijt van Gert Stam.

Omschrijf Gert Stam maar als het geweten van de Meppeler gemeenteraad. In elk geval maakt hij er als langste deel vanuit. Sinds 2006 zit hij op het politieke pluche; van 2014 tot 2018 is hij wethouder. En Stam is bovenal een man van principes, iets dat naadloos aansluit bij de ideeën van zijn partij, de ChristenUnie.

Eén van die principes is die van het dualisme. De scheiding van machten: de gemeenteraad is kaderstellend en controlerend, het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het uitvoeren van die regels. „Als raadslid ga ik niet op de stoel van het college zitten, maar het college hoeft de rol van de raad ook niet over te nemen”, verduidelijkt Stam.

Het is Stam als principieel politicus een doorn in het oog dat sommige collega’s het dualisme niet zo scherp stellen zoals hij dat doet. Politieke kleur zou niks te maken mogen hebben met de rol die de raad heeft. „Maar soms lijkt het een kwestie van oppositie en coalitie”, concludeerde Stam na de stemrondes van gisteren.

Oude ziekenhuisterrein

Samen met CDA-collega Egbert Knorren diende Stam een amendement in dat moest voorzien in een wijziging in het bestemmingsplan van Hoogeveenseweg 38; waar het oude ziekenhuis staat, moet een zorgplein 2.0 komen, met zorg-gerelateerde bedrijven, zorgwoningen en -instellingen. Alle partijen juichten de plannen van het college toe, maar Stam en Knorren wilden kaders stellen voor de groenstroken in het plan.

Het opende een principieel steekspel waar Stam/Knorren prikten en porden, maar uiteindelijk aan het kortste eind trokken. „Het is slechts een lichte wijziging, maar wel eentje waar het college zich aan te houden heeft. We hebben als raad vaker gesproken over historische waarden, over hoe belangrijk we het vinden om bepaalde zaken te borgen. Dan is dit het moment”, riep Knorren zijn collega-raadsleden op.

‘Godfather’

Foto Gert Stam

En Stam ging zelfs nog een stapje verder; Stam ging terug in het politieke verleden van Meppel en refereerde aan Herman Jansen, de ‘godfather’ van Sterk Meppel, die volgens Stam zich altijd sterk had gemaakt voor het dualisme. „Ik roep de politieke nazaten van Herman Jansen op om te staan waarvoor hij zich sterk maakte.”

Maar het mocht allemaal niet baten. Zelfs Xander Topma van de SP, ook een sterk voorstander van de scheiding van machten, ging er niet in mee. „Het amendement is met grote woorden omkleed. Die woorden passen niet helemaal bij de schaal waar dit over gaat; het maakt een goed plan nog ietsjepietjse beter. Dat steunen wij, maar we hangen er niet zoveel gewicht aan.”

Angel

Conclusie? Het amendement werd verworpen en het bestemmingsplan aangenomen, zónder vaste kaders voor de groenstroken. Wethouder Klaas de Vries haalde de angel uit het debat. „In de discussie hoor ik zelfs of er wel of geen wiggen komen. Ik kan u weinig garanderen, maar wel dát ze er komen.”

Gert Stam slikte zijn verlies. Hij verloor weliswaar de stemming, maar niet zijn principes. „Het is jammer dat het niet is gekomen tot een potje armpje drukken tussen raad en college. Want zo hóórt het. Niet tegen elkaar, maar naast elkaar.” (Harm Vonk, Meppeler Courant 27 januari 2023)

« Terug