Jong in Meppel

Bezoekers bij Jong Meppel.JPG20-06-2023 19:57 20-06-2023 19:57

ChristenUnie en VVD Meppel organiseren een inspiratieavond voor jongeren en hopen zo meer stem te geven aan jongeren in Meppel en in de Meppeler politiek.

Op woensdag 7 juni 2023 hebben ChristenUnie en VVD een thema avond over jongeren en politiek georganiseerd in het Greijdanus College. Jongeren tot 25 jaar zijn ongeveer 15% van de inwoners van Meppel, maar zij zijn naar verhouding minder goed vertegenwoordigd in de politiek. Omdat beide partijen het belangrijk vinden dat er niet alleen over jongeren wordt gesproken, maar ook met jongeren, denken beide partijen na over de oprichting aan een jongerenraad voor de gemeente Meppel. Naast politici van meerdere partijen kwamen er ook genoeg jongeren naar de bijeenkomst over jongeren en politiek. Er waren ongeveer dertig mensen aanwezig. Organisatoren van de avond waren Liselot Raat, Harry Dijkema, Dave Jansen, Geranne Tamminga en Gert Stam.

 organisatoren van Jong in Meppel

Onderwerpen voor Meppel 
De avond begon met de vraag; Als je één ding in Meppel zou mogen veranderen, wat zou dat zijn? Veel werd gezegd over een jongerencentrum, een plek waar jongeren echt gezien worden en binnen kunnen lopen, huiswerk kunnen maken, iets eten (niet te duur!) en elkaar ontmoeten. Ook werden thema's als de woningmarkt, drugsproblemen en preventie, kansarmoede en beperkte verlichting aan de rand van de stad genoemd.

Jongeren Adviesraad Drenthe
De provincie Drenthe heeft al enige tijd een Jongeren Adviesraad, die is opgericht op basis van een unaniem aangenomen motie in de Provinciale Staten. Thijs Hogenhuis van de Jongeren Adviesraad Drenthe vertelt hierover en beantwoordt vragen. De jongeren adviesraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die spelen in de provinciale staten. Thijs meldt dat het vaak moeilijk is om jongeren, waarmee de adviesraad in contact komt voor langere tijd aan zich te binden. Vaak vinden jongeren het even interessant maar verliezen na enige tijd hun interesse, waarbij ook de reistijd meespeelt dat. Thijs wil daarom de mening van de adviesraad niet publiek presenteren als de mening van de jongeren in Drenthe, maar de adviesraad kan in gesprekken met statenleden wel aandachtspunten inbrengen die voor jongeren belangrijk zijn. Thijs vindt het jammer dat er in de provincie Drenthe ook partijen zijn die weigeren om met de jongeren adviesraad te spreken. De Jongeren Adviesraad heeft regelmatig gesprekken met leden van de Provinciale Staten en de commissaris van de koning.

Jongerenraad Staphorst
Daarna komen Max Veijer en Simone Compagner van de Jongeren Raad Staphorst aan het woord. In Staphorst vormen jongeren ongeveer 30% van de inwoners. Max en Simone vertellen enthousiast over hun taak als jongerenraadsleden in Meppel. de manier waarop de gemeenteraad in gesprek gaan over het beleid. Gemeenteraadsleden van Staphorst schuiven vaak aan bij een overleg van de jongerenraad voor een gesprek met de jongeren. Hierbij gaat het om één of twee raadsleden per keer en alle partijen doen hieraan mee. Ondanks hun enthousiasme zien de jongerenraadsleden ook dat het best lastig kan zijn om in de gemeentepolitiek gehoord te worden. Maar de thema's die besproken worden binnen de jongerenraad worden zeker meegenomen in de gemeenteraad. En het is goed om daar ook te laten zien dat ook jongeren verschillende meningen kunnen hebben.

Een mooi initiatief van een jonge Meppeler in beeld.
Na de pauze kwam Mats Podt aan het woord. Als vijftienjarige viel hem op dat er voor jongeren onder de 18 weinig georganiseerd wordt in Meppel. Daarom besloot hij i.s.m. enkele anderen het RiverSide Festival te organiseren (dit jaar op het Bleekerseiland). Mats vertelt enthousiast over zijn plannen en de mogelijk 1000! Kaarten die hij hoopt te verkopen. ‘Het is belangrijk dat jongeren een Meppel een plek hebben om een feestje te kunnen vieren, vertelt hij. En omdat ik zelf van feestjes organiseren houdt bedachten we dit.’ Als je maar wil is er echt wel wat mogelijk in Meppel!

In gesprek over de onderwerpen voor Meppel 
Daarna wordt er aan vijf tafels druk nagedacht over verschillende thema's die belangrijk zijn voor jongeren in Meppel, die bij de vraag aan het begin van de avond naar voren zijn gekomen. Het gaat hier om de thema’s jongerencentrum, woningmarkt, drugsproblemen en preventie, kansarmoede en beperkte verlichting aan de rand van de stad. Er kwamen mooie gesprekken op gang, maar de tijd was te kort. Vooral bij de bespreking van het jongerencentrum gingen de jongeren zelf enthousiast ideeën bedenken voor de invulling daarvan.                                            

                                                                                                                            Discussie bij Jong in Meppel

Slot
Om 21.45 uur wordt de avond afgesloten en wordt aan de aanwezige jongeren gevraagd om contactgegevens door te geven als zij belangstelling hebben voor het deelnemen aan een jongerenraad voor Meppel.

« Terug