Politiek Meppel vleugellam op zomerreces; oppositie lijnrecht tegen coalitie en college: burgemeester wil fractievoorzitters aanspreken na ‘nacht van de verliezers’

Gert Stam in gesprek met Xander Topma.jpeg08-07-2023 14:44 08-07-2023 14:44

Politiek Meppel dreigt steeds verder uit elkaar te vallen; oppositie staat lijnrecht tegenover coalitie en college. Het onderlinge vertrouwen is volledig weg. De beraadslagingen over de Perspectiefnota draaiden uit op een potsierlijke vertoning.

Burgemeester Korteland sloot na een tijdsbestek van ruim vier uur de vergadering en stuurde gemeenteraad en college onverrichterzake en met een dikke onvoldoende op zomerreces. „We zitten hier om besluiten te nemen - dat mag de burger van ons verwachten - en er is vanavond niks besloten”, concludeerde hij. 

Besluiten over de Perspectiefnota – met daarin de toekomst van Meppel – werden bij gebrek aan politieke eenheid vooruitgeschoven naar september. Tijdens de zomermaanden zullen harde noten gekraakt worden, wil het nog wat worden in Meppel. „Kwalificaties wil ik aan deze avond nog niet geven. Daar wil ik eerst eens goed over nadenken”, sprak Korteland. „Wat ik wel wil zeggen, is dat ik de fractievoorzitters hier wel op aan ga spreken.” 

Waar een inhoudelijk debat mocht worden verwacht over de Perspectiefnota, met onderwerpen als de verbouw van Ogterop, verzandde de avond al snel in eentje waarin oppositie en coalitie steeds verder van elkaar kwamen te staan; en met een politiek handigheidje – of een simpele rekensom – maakte de oppositie de coalitie machteloos. 

Veelbesproken interview 

Met deze ‘nacht vol verliezers’ (volgens de oppositieleiders) kreeg het veelbesproken interview dat raadsleden Xander Topma en Gert Stam enkele weken geleden gaven een passend vervolg: beiden beklaagden zich in deze krant met name over de taak en functie van de raadsleden van coalitiepartijen, die het debat uit de weg gaan en klakkeloos achter het college aanlopen. 

Het zit in Meppel gewoon niet lekker tussen de ‘regeringspartijen’ (Sterk Meppel, VVD en D66) en de oppositie. Het smeult. Laatstgenoemden willen dolgraag meepraten over beleid, maar voelen zich maar al te vaak ongehoord. 

Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota voelde de oppositie zich weer in de hoek gedrukt; bij het adviseren van de amendementen en moties nam wethouder Jeannet Bos twee voorstellen over die afkomstig waren van de coalitiepartijen: „Daar gaan we  natuurlijk mee akkoord”, zei ze. 

De Meppeler wethouders, met (vanaf rechts) Klaas de Vries, Jeannet Bos en Robin van Ulzen. Geheel links gemeentesecretaris Arend Castelein.
De Meppeler wethouders, met (vanaf rechts) Klaas de Vries, Jeannet Bos en Robin van Ulzen. Geheel links gemeentesecretaris Arend Castelein. Foto: Mediahuis Noord

Stam (ChristenUnie) opende meteen het vuur: „Wat is daar natuurlijk aan?” 

Bos („Och, dat woord had ik er ook uit kunnen laten”) probeerde de meubelen te redden, maar het kwaad was al geschied.

Stam zette de boel op scherp: „Alle voorstellen van collegepartijen worden met gejuich ontvangen, alle voorstellen van de oppositie worden allemaal ontraden. Ik vind dit een heel slecht signaal van het college.” 

De rapen waren gaar en na de schorsing die volgde, schaarden alle oppositiepartijen zich achter elkaar. Allen onttrokken zich uit het politieke debat. „Debat is volstrekt zinloos”, meldde Egbert Knorren (CDA). „Het heeft geen zin om over inhoud te praten als sommige moties fantastisch zijn en andere bij voorbaat niet”, vond Topma (SP). 

In de stemming die – zonder debat - volgde, had de oppositie goed opgelet: drie raadsleden van de coalitie waren afwezig (ziekte, trouwerij en een concert van Rammstein), waardoor de stemmen wel móesten staken: 10-10. Waarna voorzitter Korteland niets restte dan alle voorstellen over de zomer heen te tillen. 

De zomermaanden moet iedereen maar gebruiken ter overdenking”, vond Korteland, die inhoudelijk wegbleef van een uitgesproken mening. Dat wilde de oppositie wel. „Dit is een nacht met alleen maar verliezers”, concludeerde Knorren. „Dit is inderdaad niet iets om trots op te zijn”, vond ook Topma. 

Maar leg de verantwoordelijkheid van deze avond niet bij ons neer”, waarschuwde Stam. „Het enige wat wij wilden, was een politiek inhoudelijk debat waarbij we voorstellen met z’n allen misschien verder konden brengen.” 

‘Ja’ tegen Ogterop? 

Dat debat ontbreekt; de besluitvorming van de Perspectiefnota is – zonder beraadslagingen – verschoven naar de eerstvolgende vergadering, 28 september. 

Gezien de moties en amendementen lijkt de coalitie op weg naar een ‘ja’ voor de miljoenenverbouw van schouwburg Ogterop, mits er een eigen bijdrage en een externe bijdrage uit de markt wordt gehaald. Een meerderheid van de partijen lijkt voor een soberder verbouwing van het stadhuis als dat om de strikt noodzakelijke privacy voor burgers en veiligheid van werknemers gaat. 

Het vrijgevallen subsidiebedrag van het ter ziele gegane Scala (213 duizend euro) – dat uit de Perspectiefnota verdwenen was - lijkt gered te worden voor de cultuursector; en ook de bijdrage voor de bibliotheek lijkt in 2024 te worden opgekrikt naar het Drents gemiddelde. (Harm Vonk, Meppeler Courant)

« Terug